Categorie -  Uitspraken-gezegdes

Uitspraken en gezegdes

Een “dom” mens kan soms meer vragen dan 10 geleerde kunnen antwoorden!

Uitspraken-Gezegdes

Van een boer op klompen, kun je meer leren dan van alle hoge heren!!!!!

Uitspraken- Gezegdes

Geef je over aan wat er is. Laat los wat er was. Heb vertrouwen in wat er komt.

Uitspraken-Gezegdes

Behandel de wereld als uw knecht. Volg hem niet als uw meester!

Uitspraken-gezegdes

Hier een uitspraak van een dominee. Vind hem zo mooi dat ik hem met jullie wil delen: Of trek je het je eigen aan wat anderen mensen van je zeggen of denken? Vergeet dat toch! Dan stel je hen tot God. Dat is ook afgoderij!

Uitspraken-Gezegdes

Weet dat Hij die je de dag geeft, je ook de dingen zal geven die je voor de dag nodig hebt

Uitspraken-Gezegdes

Het is beter om verkeerd te lijden dan om fout te begaan!

Uitspraken-gezegdes

Je excuus maken betekent niet altijd dat je fout zit. Het betekent dat je de waarde van een relatie of vriendschap verkiest boven je ego.

Uitspraken-Gezegdes

Onderstaande las ik van de week in de kerkbode van een gemeente uit Achterberg. Vond hem zo mooi dat ik hem wilde delen. Een verhoord gebed: Ik vroeg om kracht – en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid – en God gaf mij problemen om op te lossen. […]

Uitspraken – Gezegdes

Wees beducht op halve waarheden. Misschien heb je wel de verkeerde helft in handen!